مقالات

برای مشاهده ی توضیحات مربوط به مقالات به آخر صفحه مراجعه و یا اینجا را کلیک کنید.

صفحه از 4

مقالات


از همان زمان تاسیس سایت سجاده نقش ، بخش بلاگ آن با عنوان مقالات راه اندازی شد.در این قسمت سعی شده تمامی اطلاعات مربوط به خرید فرش محرابی و تشریفات از زمان تهیه ی مواد اولیه و بافت فرش های سجاده ای تا قیمت سجاده فرش و نحوه ی خرید قرار گیرد.