نصب فرش مسجد توسط پرسنل مجرب

نصب فرش مسجد توسط پرسنل مجرب

از آنجایی که فرش های سجاده ای، فرش تشریفاتی و ... معمولا در سایز های معین بافته میشوند و ممکن است مکان مورد نظر شکل هندسی منظمی نداشته باشد، در هنگام نصب سجاده فرش ها  لازم است پرسنل مجرب این امر را توسعه بخشند و فعالیت های مربوط به برش، دوخت، و نصب فرش سجاده ای را انجام دهند تا یکپارچگی محیط و حداکثر کیفیت مورد انتظار حاصل شود.  در غیر این صورت ممکن است سجاده فرش مسجد ضایعات زیادی داشته و یا سجاده فرش مفروش شده به دلیل عدم تناسب با محیط طی مدت زمانی کوتاه دچار صدمات فراوان شده و پس ازآن  کاملا فرسوده شود.