ارسال سجاده فرش مسجد به سراسر کشور

ارسال سجاده فرش مسجد به سراسر کشور

از آن جایی که کاشان یکی از قطب های بزرگ تولید و صادرات فرش و سجاده فرش بوده  و بسیاری از کارخانجات و شرکت های سجاده فرش  در این منطقه  وجود دارند، قیمت فرش سجاده ای کاشان  مناسب تر از سایر شهرهاست و عمده خرید سجاده فرش مسجد از این شهر صورت میگیرد. بنابراین جهت رفاه حال مشتریان در خرید سجاده فرش ، حمل و نقل فرش های سجاده ای توسط بخش خدمات پس از فروشِ شرکت سجاده فرشِ سجاده نقش  به هر نقطه ای از کشور صورت خواهد گرفت.