ارسال سجاده فرش مسجد به سراسر کشور

ارسال سجاده فرش مسجد به سراسر کشور

 

از آن جایی که کاشان یکی از قطب های بزرگ تولید و صادرات فرش و سجاده فرش بوده  و بسیاری از کارخانجات و شرکت های سجاده فرش  در این منطقه  وجود دارند، قیمت فرش سجاده ای کاشان  مناسب تر از سایر شهرهاست و عمده خرید سجاده فرش مسجد از این شهر صورت میگیرد. بنابراین جهت رفاه حال مشتریان در خرید سجاده فرش ، حمل و نقل فرش های سجاده ای توسط بخش خدمات پس از فروشِ شرکت سجاده فرشِ سجاده نقش  به هر نقطه ای از کشور صورت خواهد گرفت.

ارسال فرش های سجاده ای محرابی و فرش تشریفات به سراسر کشور و خارج از کشور